Spoelwormen bij de hond

Laatste update: 28 juli 2019
spoelwormen hond

Spoelwormen bij de hond zijn parasieten die regelmatig voorkomen. Je hond kan hierdoor nare klachten krijgen en schade in het lichaam oplopen. Daarom is het belangrijk altijd waakzaam te zijn op symptomen van een besmetting.

Hoe herken je een spoelwormeninfectie?

Is deze gemakkelijk te voorkomen?

En is deze parasiet ook gevaarlijk voor mensen?

Lees hier alles over spoelwormen bij de hond.

Wat zijn spoelwormen?

Spoelwormen bij de hond komen bij zo’n 5 à 10% van de Nederlandse populatie voor. Deze infectie wordt veroorzaakt door de parasieten Toxascaris leonina en Toxocara canis.

Deze worm is gelig wit tot roze van kleur en typisch rond gevormd. Deze vorm wordt echter veroorzaakt doordat de worm zich oprolt.

Daarom ogen ze kleiner dan ze in werkelijkheid zijn. Als volwassen parasiet kunnen ze namelijk wel zo’n 10 tot 18 centimeter lang worden.

De parasiet nestelt zich in de dunne darm van de hond. Het voedsel wat hier aanwezig is, heeft het lichaam pas gedeeltelijk verteerd. Daar kan de worm zich heerlijk aan tegoed doen.

Maar hierdoor komt de hond juist tekort!

Hoe merk je nu, dat je hond geïnfecteerd is?

Lees ook: Soorten wormen bij de hond

Symptomen van spoelwormen

De spoelworm bevindt zich lekker diep weggekropen in het hondenlichaam. Je kunt de worm dus niet zo één-twee-drie zien zitten.

Een parasitaire infectie is echter alles behalve fijn voor het lijf. Lichaamsprocessen worden verstoord en ook het afweersysteem zal zich met de worm gaan bemoeien. Hierdoor ontstaan verschillende symptomen, waardoor je een infectie kunt herkennen.

Vervelend voor de hond, maar een geluk voor de eigenaar. Hoe sneller de hond gediagnosticeerd en behandeld wordt, hoe minder schade hij in het lichaam zal oplopen. Zo voelt je hond zich snel weer beter.

Welke signalen zien we zoal bij een hond met spoelwormen?

  • Afwijkende ontlasting (bijvoorbeeld diarree)
  • Braken
  • Gewichtsverlies
  • Hoesten
  • Koliek (maag-darmkrampen)
  • Lethargie (slaapzucht)
  • Verminderde of verdwenen eetlust
  • Verstoorde groei
  • Zwelling van de buik
  • Zwakte

Heeft de hond veel wormen in zijn darmen? Dan kunnen deze zoveel plek in gaan nemen dat we dit aan de buitenkant gaan zien. De hond krijgt een verdikte buik, terwijl hij in conditie juist achteruit gaat.

Hiernaast kunnen de larven van de wormen gaan migreren in het lichaam. Vaak nestelen ze zich in de longen, waardoor de hond gaat hoesten en zelfs longontsteking kan krijgen.

Lees ook: Lintwormen bij de hond

Zijn spoelwormen gevaarlijk voor mensen?

De spoelworm is een ontzettend besmettelijke parasiet. Zelfs zonder gastheer blijven ze lang actief. Zo kan het zijn dat besmette grond na jaren van droogte, vorst en regen nog steeds voor een infectie kan zorgen bij je hond.

Maar hoe zit dat met mensen?

Helaas loopt de spoelworm gemakkelijk over van gastheer. Zo ook van de hond naar de mens. Wij raken op dezelfde wijze besmet, door aanraking met de minuscule eitjes.

Nu zal een spoelworm in een mensenlichaam zich niet tot volwassen grootte kunnen ontwikkelen. Tegen die tijd wordt hij uitgeschakeld en uit het lichaam verwijderd. Maar tot die tijd, kan er genoeg schade aangericht worden.

De larven maken namelijk een hele trektocht door het lichaam, waarbij ze allerlei organen kunnen aantasten.

Zaak dus, om je hond vrij van deze engerds te houden. Maar hoe loopt je hond een spoelwormeninfectie op?

Oorzaken van spoelwormen

Pupjes kunnen spoelwormen gemakkelijk oplopen via de melk of in de buik van hun moeder, wanneer zij besmet is.

Na een besmetting kunnen de eitjes namelijk in rustfase in het lichaam achterblijven. Ook al is de hond correct behandeld, de eitjes zijn ontzettend klein en hardnekkig. Wordt de hond drachtig, dan kan de besmetting ineens weer de kop opsteken.

Met besmette pupjes als gevolg.

Ook volwassen honden raken gemakkelijk besmet, wanneer ze de eitjes van de worm binnenkrijgen. Dit kan door besmet voer, water, braaksel of ontlasting. Maar ook besmette wilde dieren, zoals vossen of vogels, kunnen de besmetting aan onze huisdieren doorgeven.

Spoelwormen bij de hond behandelen

Om spoelwormen bij de hond te behandelen, moet eerst een juiste diagnose gesteld worden. Vaak begint de dierenarts met een lichamelijke controle. Ze kijken hierbij naar uiterlijke symptomen die de hond vertoont.

Zo kun je denken aan algehele energie, gewicht, zwelling van de buik en hoesten.

Hierna zal de ontlasting van de hond onderzocht worden. De dierenarts heeft hier een vers monster van nodig. Vervolgens wordt een piepklein stukje ontlasting onder de microscoop bekeken.

Het lichaam drijft dode wormpjes namelijk via de ontlasting het lichaam uit.

Wordt er een infectie vastgesteld, dan zal de hond behandeld moeten worden. Dit wordt doorgaans met ontwormingsmedicatie gedaan, om alle wormen en larven te vernietigen.

Om de behandeling geheel succesvol te bestempelen, moet altijd gecontroleerd worden of alle wormen en larven het loodje hebben gelegd. Daarom wordt een aantal weken later de ontlasting nogmaals onder de microscoop bekeken.

Zijn er nog wormen overgebleven, dan kan de dosis ontworming herhaald worden.

Bij ernstige infecties kan de darm aangetast zijn door de wormpopulatie. In dit geval wordt er gekozen voor een operatie. De darm wordt hersteld en schoongemaakt.

Mogelijk wordt dit na een herstelperiode gevolgd door een wormenkuur.

Spoelworminfectie voorkomen

Een spoelwormbesmetting voorkomen is erg lastig. Zelfs een gezonde hond kan deze infectie oplopen, vooral als veel dieren in zijn omgeving besmet zijn.

Toch zijn er drie punten cruciaal om de kans op besmetting te minimaliseren.

1. Op tijd ontwormen

Antiwormen medicatie helpt om een wormeninfectie te bestrijden. Regelmatig ontwormen zorgt er dus voor, dat de binnengekregen populatie (bijna) geen kans krijgt.

Koop altijd ontworm medicatie bij een dierenarts of diergerelateerd concern. Bedrijven die niet specialistisch in de dierensector zijn, hebben niet de middelen om goede en veilige producten te ontwikkelen. Dit brengt zeer ernstige risico’s met zich mee.

2. Opruimen van ontlasting

Dieren kunnen elkaar besmetten via de ontlasting. Ruim de poep van je hond dus altijd meteen op en voorkom dat je deze aanraakt met onbeschermde handen.

3. Hond weghouden bij kadavers en ontlasting

Wanneer een hond van een besmet kadaver eet, kan hij de wormbesmetting ongemerkt overnemen. Ook kan de hond bij het eten van besmette ontlasting van (wilde) dieren de eitjes binnenkrijgen.