Hond en recht (wetten en regels)

Laatste update: 25 mei 2022
hond en recht

Het welzijn van honden in Nederland is doorgaans een stuk beter dan in andere landen ter wereld. Dit komt onder andere door de wetten en regels die rondom het fokken en houden van honden opgesteld zijn.

Welke regels bestaan er omtrent hond en welzijn? En welke zijn voor ons als hondeneigenaar belangrijk? In dit artikel vind je de belangrijkste wetgeving rondom onze geliefde viervoeters.

Hond en recht

Rondom het houden, fokken en gebruiken van honden in Nederland zijn wetten opgesteld. Dit is belangrijk om het welzijn van de dieren te waarborgen, maar ook ieder die met hen gemoeid is.

Deze regelgeving, haar overtredingen en sancties hierbij worden beschreven in de Wet Dieren en het bijbehorende onderdeel Besluit Houders van Dieren. Deze wetten zijn opgesteld aan de hand van de “Vijf vrijheden”, opgestart in 1965 door de zogeheten “Brambell Commissie”.

Deze Britse commissie onderzocht in de jaren zestig van de vorige eeuw het dierwelzijn en de waarborging hiervan in de intensieve veehouderij.

De commissie legde hiermee een stevige basis voor het meetbaar maken van dierwelzijn. Later, in 1993, vormde de Farm Animal Welfare Council (Raad voor het Welzijn van Boerderijdieren) hieruit de volgende 5 welzijnsrechten voor dieren.

Vrijheid van:

  1. Honger, dorst en ondervoeding
  2. Fysiek en thermaal ongerief
  3. Pijn, verwonding en ziekte
  4. Beperking rond het vertonen van natuurlijk gedrag
  5. Angst en chronische stress

Aan de hand van deze “Vrijheden” werd de Wet Dieren in Nederland opgesteld, de huidige versie van deze wet is sinds 1 februari 2015 actief.

Hond en recht: het fokken van honden

Allereerst zijn er de regels omtrent het fokken van dieren. Deze houden het volgende in:

Erfelijke aandoeningen

Het is bij wet verboden om met ouderdieren te fokken die een aandoening of kenmerk hebben, welke de gezondheid en dus het welzijn van de nakomelingen in gevaar kan brengen. Hiernaast mag je ook niet fokken met dieren die misschien een gevaar vormen voor mensen en andere dieren.

Ook dienen fokkers de nodige onderzoeken te laten doen bij hun dieren, om de gezondheid zoveel mogelijk te waarborgen.

Fokbeleid

Een fokker mag een teef maar een vastgesteld aantal nestjes per jaar laten produceren. Hiernaast moeten alle bijbehorende gegevens nauwgezet bijgehouden worden.

Hygiëne

Een fokker is verplicht de hygiëne op peil te houden en te voorkomen dat ziekteverwekkers en eventuele zoönosen (ziekten die over kunnen gaan op de mens) kunnen ontstaan.

Hond en recht: het houden van honden

Aanlijnen 

Als hondeneigenaar ben je verplicht te voorkomen dat jouw hond schade toebrengt aan de flora en fauna in dit land. Je hond mag dus geen wild opsporen, achterna zitten of nesten verstoren. Staat je hond niet goed onder appèl, houd hem dan te allen tijde aangelijnd en besteed tijd aan gerichte training.

Algemene Plaatselijke Verordening

Elke gemeente heeft zijn eigen regels omtrent het houden van honden. In de Algemene Plaatselijke Verordening wordt opgesteld dat honden altijd aangelijnd moeten zijn, met uitzondering van eigen terrein en losloop-gebieden.

Hierbij word je als eigenaar verantwoordelijk gesteld voor het feit dat jouw hond geen overlast of schade aan het gebied en andere aanwezigen mag toebrengen. Ook de kans op ontsnapping vanuit dit gebied moet door de eigenaar aantoonbaar geminimaliseerd worden.

Registratie

Vanaf 1 juli 2013 is het verlicht je hond te registreren en te kunnen identificeren wanneer je naar het buitenland reist. Dit doe je door middel van een digitale chip en een Europees hondenpaspoort.

Vermissing

Wanneer je dier vermist raakt, ben je wettelijk verplicht hier fysiek alles aan te doen het dier terug te krijgen. Je moet met het gemeentelijk asiel of opvangcentrum contact opnemen. Ook contact met de politie, dierenambulance of landelijke vermissingsinstanties gelden hierbij.

Hiernaast ben je als eigenaar verplicht pogingen te ondernemen om het dier terug te vinden en te vangen. Doe je dit niet, dan verlies je het recht op eigendom.

Wettelijke Aansprakelijkheid

Één van de belangrijkste regels voor de hondeneigenaar is de Wettelijke Aansprakelijkheidsregelgeving. Deze wet stelt dat de eigenaar van een dier aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die het dier veroorzaakt. Voor deze aansprakelijkheid kan men zich laten verzekeren, maar er moet goed gelet worden op welke specifieke gebeurtenissen hierdoor gedekt zijn.

Hond en recht: het inzetten of gebruiken van honden

Gevechten

Het is in Nederland te allen tijde verboden om honden in te zetten bij gevechten. Hiernaast is het verboden diergevechten te organiseren of hierbij aanwezig te zijn.

Jagen

Jagen met een hond mag alleen als je hier een vergunning voor hebt. Hiernaast zijn een aantal typen hiervan uitgesloten, zo is het verboden te jagen met windhonden.

Wanneer je hond wild achterna zit, kan de overheid dit bestempelen als jagen. Loopt je hond dus los in natuurlijk gebied, dan dien je er altijd voor te zorgen dat hij goed en aantoonbaar onder appèl staat.

Spoor je jouw viervoeter aan om wild op te sporen of te vangen? Dan ben je zonder jachtvergunning met ieder hondenras in overtreding. Om een aanklacht te voorkomen, is het beter windhonden aangelijnd te houden buiten de bebouwde kom.

Trekhondenverbod

Tegenwoordig is het verboden honden in te zetten voor hun trekkracht. Hiervan zijn 5 honderassen uitgezonderd, namelijk de Alaskan Malamute, Siberische Husky, Samojeed, Groenlandse hond en Eskimohond. Voorwaarde is, dat deze honden een stamboom bezitten ,anders een officiële ontheffing hebben én geregistreerd zijn (gechipt).