Zo begroet je een hond op de juiste manier

Laatste update: 30 mei 2022
man begroet hond op de juiste manier

Bij een hond begroeten gelden regels die wij mensen nog wel eens over het hoofd zien. We praten tegen het dier, maken oogcontact en beginnen meteen met aaien. Maar honden onderling, pakken het veel minder direct aan.

Wat kunnen wij mensen van de hondenbegroeting leren? Hoe voorkom je, dat een vreemde hond je bij begroeting bijt? En wat, als een hond helemaal geen zin heeft in contact? In dit artikel vertellen we hoe mens en hond elkaar fijn en veilig kunnen begroeten.

Hoe begroet je een hond?

Een hond begroeten kan leiden tot onbreekbare vriendschappen, maar ook tot vervelende incidenten. En dat, terwijl er toch maar heel weinig bijtgrage honden zijn. Hoe komt het dan, dat een begroeting geregeld uitmondt in iets negatiefs?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zullen we moeten kijken naar het verschil tussen hond en mens. Een hond is zich zeer bewust van en actief bezig met lichaamstaal. Wij mensen hebben dit naar de achtergrond verbannen, en handelen grotendeels vanuit ons redenerende brein.

Waarbij we al snel alleen onze eigen sociale regels toepassen. Maar wat wil een hond jou vertellen bij een begroeting? En hoe pakken ze dat onderling eigenlijk aan?

De begroeting van honden onderling

De begroeting die twee of meerdere honden gebruiken, verschilt nogal van hoe wij mensen hen doorgaans benaderen. De begroeting start vooraan, in het gezicht. Hier wordt even gesnuffeld, waarna de honden een stapje verder zetten, naar de schoft en rug.

Vervolgens lopen ze de naar elkaars achtereind, waar de anaalklieren zitten. Deze klieren verstrekken een goedje dat een sterke persoonlijke geur afgeeft. In deze geur zit allerlei informatie over de hond.

Denk hierbij aan de gezondheid, maar ook of het individu kan paren.

Na dit snuffelritueel, zullen de twee honden gaan aftasten. Wil je spelen? En wie bepaalt er, wat er nu gaat gebeuren

Dit is een extra belangrijk moment voor de baas om even op te letten, want soms ontstaat er hierbij een felle discussie.

De één neem namelijk graag het voortouw, waar de ander wat meer timide in elkaar zit. Maar krijg je twee assertieve, serieuze honden bij elkaar? Dan kunnen ze proberen hun eigen zit te blijven doordrijven.

Ik! Nee, ik!

Soms is het na het snuffelen gelijk gedaan met de interesse, en vervolgen beide honden hun weg.

Kennen twee honden elkaar goed? En gaan ze goed met elkaar om? Dan wordt er meestal innig begroet met likken aan elkaars gezicht.

Dit is direct afkomstig van het liefdevolle gedrag van wilde wolven onderling. Tijdens deze begroeting werd in de wolvenroedel even gecheckt welk voedsel er mee naar huis gebracht werd.

Wat schaft de pot?

Je hond begroeten bij thuiskomst

De band en communicatie tussen baasje en hond is echter heel anders dan bij honden onderling. Wij hebben een opvoedende rol, waarbij de hond van ons afhankelijk is voor voeding en veiligheid.

Geen wonder dat je hond blij is om je te zien! Bij afwezigheid van het baasje, komt toch vaak een zekere onrust kijken. Want als het baasje niet meer terugkomt, heeft de hond een probleem..

Onderzoek heeft aangetoond, dat de geur van een bekend mensenpersoon een beloningsreactie in de hersenen van de hond oproept. Dit gebeurt bij geen enkele andere geur zo intens.

Dus doorgaans wordt deze bekende geassocieerd met iets heel positiefs!

Onze hond is dus uitbundig blij om ons te zien. Niet alleen omdat we met positieve dingen geassocieerd worden, maar ook omdat ze van ons kunnen houden.

Gelukkig maar.

Vaak willen we dit wilde enthousiasme echter niet al te veel aanwakkeren. Hierbij kun je namelijk benadrukken dat het ‘heel erg’ was, dat je van huis bent weggegaan. Dit zou verlatingsangst in de hand kunnen spelen.

Ook kan een begroeting gewoonweg te wild zijn om nog leuk gevonden te worden door de baas. Het springen en wilde likken in je gezicht gebeurt niet altijd met evenveel beheersing. Maar vaak worden deze gedragingen gecombineerd, want het gezicht van het baasje zit best hoog!

Maar een hondenneus in je oog, is toch niet iet waar je intens naar uitkeek toen je binnenkwam.

En als je hond uit enthousiasme vol tegen de kast aan rent, kan het ook voor hem vervelend worden.

Daarom is de beste begroeting een kalme. Praat rustig tegen je hond en negeer springgedrag. Haal je dier pas uitgebreid aan, wanneer dit op beheerste wijze uitgevoerd wordt.

Hier zal toekomstige visite ook dankbaar voor zijn. En denk hierbij niet alleen aan het besmeuren van nette kleren. Oma zal bijvoorbeeld toch iets minder stevig op haar benen staan, dan wij.

Dan kan een springende Border Collie toch voor nare ongelukken zorgen. Maar hoe zit het eigenlijk, met de begroeting van vreemden?

Begroeting door vreemden

We horen regelmatig dat een hond begroeten niet vlekkeloos verloopt, wanneer hier vreemden bij betrokken zijn. Onze hond gromt, grauwt of haalt zelfs uit wanneer een onbekende toenadering zoekt.

Hoe zit dit?

Wij mensen zijn bekend met een directe manier van begroeten. We kijken elkaar recht aan en geven een hand. Maar de aanraking en directe blik komt bij onze hond vaak erg dwingend over.

Aanraken doen vreemde honden onderling nauwelijks. En recht aankijken, geeft een dreiging weer. Daarom kan een hond bij een mensenbegroeting fel reageren.

Je kunt dit voorkomen, door de hond voldoende ruimte te bieden. Loop niet recht op hem af, en wacht tot hij zelf toenadering zoekt. Maak bij binnenkomst dus geen oogcontact en laat de hond zelf het moment kiezen.

Zoekt de hond toenadering, bied dan rustig je hand aan om hem te laten snuffelen. Het ruiken is bij honden onderling ook de eerste stap. Zo kan hij onderzoeken wie je bent.

Moet je bukken om je hand aan te bieden? Blijf dan zoveel mogelijk recht op zitten. Over de hond heen buigen kan dreigend overkomen, waar hij angstig van kan worden.

En als hij dan hapt, zit hij midden in je gezicht.

Stopt de hond met snuffelen en loopt hij niet weg? Dan kun je hem rustig over zijn rug of zij aaien. Ga niet in zijn gezicht zitten frunniken, dat wordt vaak niet op prijs gesteld.

Loopt de hond actief weg na het snuffelen? Laat hem dan in zijn waarde en geef hem rust. Sommige honden zoeken na het snuffelen juist actief contact, zodat je hen lekker kunt aaien en kriebelen.

Anderen zitten daar niet op te wachten.

Een goede, veilige begroeting draait dus om duidelijke communicatie en wederzijds respect. Dring je niet op en steek niet gelijk je geopende hand richting de hondenkop. Zo’n beweging lijkt vanuit het hondenperspectief op slaan en is veel te direct.

Heb je het gemaakt tijdens jullie eerste begroeting? Dan heb je goede kans dat de hond je volgende keer veel opener en enthousiaster zal begroeten. Zo bouw je positieve ervaringen op, die jullie band onderling versterkt.

Onderschat dit niet, onze honden zijn hier echt feilloos in. Zelfs als je maar één keer per half jaar op de koffie komt. Wees welkom, hondenvriend!