Herplaatsing honden: waarom een herplaatser?

Laatste update: 3 juli 2019
herplaatsing honden

Herplaatsing honden worden steeds populairder. Vroeger zaten onze asielen overvol en was het lastig een nieuw thuis te vinden voor volwassen dieren. Maar tegenwoordig is er veel meer oog voor deze zogenoemde herplaatser.

Wat is een herplaatser voor hond?

Hoe vind je deze dieren?

En waar moet je op letten voor een succesvolle herplaatsing?

Lees hier alles over de honden die een nieuw thuis zoeken!

Herplaatsing honden in Nederland

Herplaatsings honden zijn van alle tijden. Maar een aantal jaar geleden was het nog knap lastig om een nieuw thuis voor een reeds geplaatste hond te vinden.

Hierbij heerste vaak de angst, dat de hond al ‘verpest’ zou zijn door zijn vorige adres(sen). Ook vond men dat met volwassen, of wat oudere honden amper meer te trainen viel.

En dat zou geen fijne sfeer in huis geven!

Gelukkig gaat men hier tegenwoordig flexibeler mee om. Het komt vaak voor dat honden tijdens hun leven van thuis veranderen, wat hier de reden ook voor is. Maar steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in een hond, waardoor fokkers en asielen betere selecties van geschikte eigenaren kunnen maken.

Ook zien we steeds vaker in, dat een reeds geplaatste hond zich mettertijd kan aanpassen voor een nieuw leven. Het gemak hiervan verschilt natuurlijk per hond. Toch accepteren we steeds vaker dat het trainen nu eenmaal bij honden houden hoort.

En dat het succes heeft!

Want hondenscholen, gedragstherapeuten en direct contact met andere hondeneigenaren is in de afgelopen jaren ook steeds meer toegenomen.

Zo zien we, dat iedereen wel uitdagingen met zijn hond tegenkomt. En dat we hier van kunnen leren, om zo verder te werken naar een sterke band met je viervoeter.

Er zijn dus mogelijkheden genoeg voor een hond met een plaatsingsverleden. Maar waar vind je deze herplaatsing honden eigenlijk?

Herplaatsing van rashonden

Wanneer je een rashond zoekt, ga je meestal contact leggen bij een fokker voor een pup. Maar wist je, dat rasverenigingen en fokkers ook bemiddelen in het herplaatsen van hun honden?

Wanneer een hond toch niet meer terecht kan bij zijn adoptiegezin, gaat dit vaak gepaard met contact met de fokker. Soms heeft de fokker zelfs het recht om de hond als eerste terug te mogen nemen. Vaak hebben zij een flink netwerk van specifieke rasliefhebbers.

Soms staan er zelfs nog mensen op de wachtlijst!

Zo ook met een rasvereniging. Zij behartigen de belangen van een bepaald hondenras en bereiken vaak een grote groep liefhebbers. Vaak worden de herplaatskandidaten onder de aandacht gebracht bij de leden en op de website vermeld.

Zo komen ook mensen die niet bij deze vereniging ingeschreven staan te weten dat er iemand een nieuw huisje zoekt!

Let wel, bij de geïnteresseerden voor de herplaatsers geldt vaak een strenge selectieprocedure. Men wil hiermee voorkomen dat de plaatsing onsuccesvol wordt of de hond in het criminele circuit beland.

Herplaatsing van asielhonden

Herplaatsing honden zien we als honden die reeds een thuis (toegewezen gekregen) hadden, maar hier niet meer konden blijven.

In dat opzicht, zijn asielhonden eigenlijk ook herplaatsers!

In de Nederlandse asielen zitten eigenlijk altijd wel honden. Grote, kleine, jonge, oude, maar ook rashonden en onherleidbare mixjes. Eigenlijk voor elk wat wils.

En dat merken we in de praktijk ook: 85 tot 95% van de asielhonden wordt succesvol herplaatst.

Asielen volgen hierbij, net als de fokkers en verenigingen, een strenge procedure. Het komt namelijk regelmatig voor dat een plaatsing niet goed uitpakt, wat schadelijk kan zijn voor de hond. Daarom zal het asiel veel van de geïnteresseerde willen weten en meerdere malen op huisbezoek komen.

Maar zijn er niet nog meer herplaatsers?

Herplaatsing honden via het Internet

Dat klopt, helaas is er een groep herplaatsers waar nooit een asiel, fokker of rasvereniging bij komt kijken. We zeggen helaas, omdat op de plaatsing hiervan maar weinig controle is.

Geregeld geven hondeneigenaren onderling hun dier een nieuw thuis. Vaak gaat dit via hun eigen netwerk, dat van hun vrienden, familie en kennissen, de dierenarts of het Internet.

Een herplaatsing is altijd het veiligst, wanneer men enige vorm van sociale controle heeft. Hierdoor staat iemand die jij (goed) kent eigenlijk garant voor het goede gedrag van een geïnteresseerde.

Vaak hebben zij ook meer en betrouwbaardere informatie over deze mensen en hun situatie, dan wanneer je elkaar leert kennen zonder gemeenschappelijke vriend of kennis.

Daarom wordt het Internet bij het herplaatsen van honden altijd afgeraden.

De belangrijkste reden hiervan? Mensen hoeven niet te zijn, wie ze zich voordoen. En zonder gemeenschappelijke kennis, kun je daar maar moeilijk achter komen.

Zelfs een Facebook account kan nep zijn. Handelaren, broodfokkers en andere criminelen zijn tegenwoordig ontzettend gewiekst. Voor je het weet belandt je hond in een schuur om puppy’s te krijgen of verdwijnt ze naar het buitenland.

En wat dacht je van de kans op hondengevechten? Er zijn verhalen waarbij de hond uit de tuin gepikt is, om vervolgens in het Oostblok ingezet te worden als oefenmateriaal voor vechthonden.

Gruwelijk, maar mogelijk waar.

Daarom is het altijd wijs om via een betrouwbare instantie je hond te herplaatsen of een herplaatser te adopteren. Dan weet je zeker, dat er geen malafide praktijken bij gebaat zijn. En heeft de hond een grotere kans op een beter leven.

Tips voor een succesvolle herplaatsing

Heb je zelf de herplaatsing in de hand? Dan zijn er een aantal aandachtspunten voor de oude eigenaar. Deze punten helpen om de plaatsing succesvol te laten verlopen.

1. Kennismaking

Ga altijd eerst zelf kennismaken bij de geïnteresseerde thuis. Zo kun je hun situatie zien en de mensen zelf spreken. Vraag naar hun plannen met de hond en wees zelf eerlijk over de gezondheid en het gedrag van je dier.

2. Uitnodigen

Verloopt de eerste stap positief, nodig de geïnteresseerden dan thuis bij je uit. Zo kunnen ze de hond in zijn omgeving zien en kun je vertellen over zijn huidige leefsituatie en gewoonten.

3. Oefenperiode

Wanneer dit bevalt, kun je met de geïnteresseerden een proefperiode van bijvoorbeeld twee weken afspreken. Loopt de herplaatsing niet goed binnen die termijn, dan kan de hond gemakkelijk weer terug naar zijn oude eigenaar.

Houd in deze periode het hondenpaspoort altijd zelf!

4. Documentatie

Verloopt de oefenperiode naar wens, bezoek de hond dan nog éénmaal bij zijn nieuwe adres. Zo kun je gelijk controleren hoe de hond oogt.

Vertrouw je het niet? Dan gaat de herplaatsing niet door!

Onderteken samen met de nieuwe eigenaren het overdrachtsdocument. Overhandig hen het hondenpaspoort en wijs hen erop zich als nieuwe eigenaar te registreren op de chip van de hond.

5. Herplaatsing

Geef je hond bij herplaatsing zijn vertrouwde mand, speeltjes en knuffels mee. Ook iets wat naar zijn oude huis en eigenaar ruikt, kan troost bieden in het begin.

Net als we dat bij pupjes doen.

Het is in belang van de hond dat je hem de eerste 4 tot 6 maanden van zijn herplaatsing niet bezoekt. Hij moet wennen aan de nieuwe situatie en jouw aanwezigheid kan hem verwarren.

Vraag voor je eigen geruststelling foto’s of filmpjes aan zijn nieuwe eigenaren of vraag een kennis eens kort langs te gaan.