Brachycephaal Obstructief Syndroom bij honden

Laatste update: 15 mei 2022
brachycephaal obstructief syndroom

Brachycephalie bij honden is een modern gezondheidsprobleem. Veel rassen hebben tegenwoordig een zekere vorm van kortsnuitigheid, waardoor problemen aan de voorste luchtwegen optreden. Dit noemen we Brachycephaal Obstructief Syndroom.

Wat houdt dit syndroom in? Hoe komt een hond aan zo’n korte snuit? En hoe wordt dit probleem in stand gehouden?

Natuurlijk wil je niet dat je hond zo’n naar gezondheidsprobleem heeft. Zal een kortsnuitige hond ooit normaal kunnen ademhalen?

Het antwoord op deze dringende welzijnsvragen vind je hier.

Wat is Brachycephalie bij honden?

Brachycephalie bij honden is een term die tegenwoordig op veel hondenrassen toe te passen is. Helaas, want dit brengt allerlei gezondheidsrisico’s met zich mee.

Wat houdt deze problematiek in?

Om deze aandoening goed te kunnen begrijpen, zullen we eerst de officiële term hiervan ontleden. Brachy komt van het Oud Griekse brachus, wat ‘kort’ betekent. Chephalie of cefalie staat voor ‘hoofd’ of ‘schedel’.

De term Brachycephalie, betekent dus dat de hond een te korte schedel heeft. Dit uit zich doorgaans in een zeer korte snuit, korte kaak of plat neusgebied.

Ook zijn er problemen die je niet gemakkelijk aan de buitenkant waarneemt. Maar binnen in de hond zijn ze wel aanwezig, zoals:

 • Afwijkende grootte van de keelamandelen
 • Dik of zacht verhemelte
 • Te nauwe luchtpijp
 • Te nauwe neusgaten
 • Smal of verkeerd gevormd strottenhoofd

Deze problemen vormen het Brachycephaal Obstructief Syndroom(kortweg “BOS”). Hierbij hoeven niet alle bovenstaande vervormingen aanwezig te zijn. Het syndroom houdt in dat één of enkele specifieke luchtwegafwijkingen tot problemen in de ademhaling leiden.

Een andere complicatie bij BOS, is dat de honden vaak een bovengemiddeld brede schedel hebben. Het bekken is echter niet verbreed, waardoor een natuurlijke geboorte van de pups vaak onmogelijk blijkt. Hierdoor moet bijna altijd een keizersnede worden toegepast.

Van onze moderne hondenrassen zijn er schrikbarend veel, die hier last van hebben. Hoe wordt dit veroorzaakt?

Oorzaak van Brachycephalie bij honden

Brachycephalie bij honden is helaas een aandoening van deze tijd. Bij de hondenrassen van 50 of zelfs 100 jaar geleden, werd dit probleem amper waargenomen. Bleek het dier toch deze problemen te bezitten, dan werd hier niet of zo weinig mogelijk mee gefokt.

En dat is precies, waar ons hedendaagse probleem de bocht uit is gevlogen.

Kortschedeligheid of kortsnuitigheid wordt vooral bij rassen zoals de Engelse en Franse Buldog neergezet als typisch anatomisch probleem. Maar er zijn veel meer rassen die hier onder lijden. Denk aan de Boxer, Boston Terriër, Cavalier King Charles Spaniël, Chow-Chow, Lhasa Apso, Mopshond, Pekinees, Shar-Pei en Shih Tzu.

Bij (een deel van) deze rassen wordt gekozen voor een zo kort mogelijke snuit als ideaalbeeld. Dit betekent, dat honden met een zeer korte snuit geselecteerd worden voor de fok. En zo hun kortsnuitigheid erfelijk doorgeven aan hun kroost.

Symptomen van kortsnuitigheid

Voorop staat, dat het BOS tot ademhalingsproblemen leidt bij de hond. Maar hoe kom je erachter, of je hond hier last van heeft?

Bij de specifieke ademhalingsproblemen van dit syndroom, horen de volgende signalen:

 • Adem tekort bij activiteit of opwinding
 • Blauwe tong door zuurstoftekort
 • Bleke of blauwe slijmvliezen door zuurstoftekort
 • Flauwvallen of bewusteloosheid bij ademnood
 • Hoesten
 • Kokhalzen
 • Korte inademing
 • Knorren
 • Piepende ademhaling
 • Reutelende ademhaling
 • Snelle ademhaling of hijgen
 • Snurken (mogelijk tijdens zowel waken als slapen)
 • Verhoogde kans op oververhitting

Hierbij geldt: hoe ernstiger de afwijkingen zijn in de luchtwegen van je hond, hoe sterker de symptomen aanwezig zijn. Dit kan er zelfs toe leiden, dat de hond zo weinig zuurstof krijgt dat hij overlijdt.

Door de vernauwingen in het lichaam, is anesthesie (narcose) een verhoogd risico voor deze honden. Hierbij moet altijd de luchtweg geïntubeerd worden, zodat de hond voldoende zuurstof binnenkrijgt.

Behandelen van Brachycephalie

Om het probleem aan te kunnen pakken, moet de dierenarts eerst zeker zijn van de herkomst van de klachten. Vaak gaat men pas naar de dierenarts wanneer er vervelende of gevaarlijke situaties ontstaan, zoals kokhalzen en flauwvallen. Het is echter belangrijk om bij vermoedens gelijk de dierenarts in te schakelen.

Een voortdurend zuurstoftekort kan namelijk slopend zijn voor het lichaam en de kwaliteit van het alledaagse leven ernstig aantasten.

Doorgaans voert de dierenarts een uitgebreid keelonderzoek uit, waarbij de neusgaten, amandelen en het strottenhoofd bekeken worden. Wanneer een versmalde luchtpijp wordt vermoed, kan een röntgenfoto inzicht bieden.

Wordt een hond met ernstige ademhalingsklachten binnengebracht, dan wordt vaak eerst zuurstoftherapie toegepast. Hierdoor komt het lichaam weer op adem en zal de dierenarts verder bekijken hoe de problemen aangepakt kunnen worden.

Heeft de hond milde klachten, dan kan soms een kleine ingreep al voldoende zijn om meer lucht te creëren. Denk hierbij aan het corrigeren van de neusvleugels, zodat er meer lucht door de neusgaten kan stromen.

Bij ernstigere gevallen wordt ook het verhemelte behandeld door het dikke, blokkerende deel te verwijderen. Heeft de hond echter een te smalle luchtpijp, dan kan hier chirurgisch helaas niets aan gecorrigeerd worden.

Wanneer je een brachycephalische hond hebt, is het verstandig om extra rekening te houden met de volgende punten:

 • Activiteit
 • Hitte
 • Overgewicht
 • Stress

Deze factoren zetten extra druk op de ademhalingswegen, waardoor de hond verhoogde kans op ademnood heeft.

Voorkomen van kortsnuitigheid bij honden

Het belangrijkste voor dier en welzijn, is dat we het ontstaan van BOS zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Helaas houden wij mensen de problematiek van kortsnuitigheid zelf in stand. Dit betekent echter wel, dat wij ook de touwtjes in handen hebben voor preventie.

Om de huidige populatie te beschermen tegen deze akelige ademhalingsproblematiek, zullen we twee punten moeten honoreren.

De eerste heeft te maken met algemeen fokbeleid. Honden met ernstige BOS symptomen en vervormingen zullen niet meer toegelaten mogen worden tot het fokprogramma. Dit, om de vererving van de problemen te voorkomen.

Ten tweede is het aanpassen van de rasstandaard en het beeld van de ideale rashond van groot belang. Men zou niet moeten streven naar een lichamelijk ideaalbeeld waarbij het betrokken dier welzijnsproblemen ondervindt.

Wanneer je echt liefhebber van een ras bent, geef je meer om gezondheid en welzijn dan om gewenste uiterlijke kenmerken.