Asielhonden: waarom een hond uit een asiel kiezen?

Laatste update: 3 juli 2019
asielhonden

Asielhonden vinden we in alle soorten en maten. Ze kunnen afkomstig zijn uit Nederland, maar de laatste jaren zien we ook steeds meer buitenlandse honden.

Iedereen verdient een veilig thuis. Ook de dieren die het onderweg niet zo getroffen hebben.

Maar is een asielhond adopteren wel veilig? Die hebben toch vaak gedragsproblemen?

En krijg je van een stichting of asiel wel de juiste informatie? En genoeg begeleiding?

Om je goed voor te bereiden, krijg je van ons alle informatie rond asielhonden in Nederland.

Asielhonden uit Nederland

Asielhonden zijn honden die door een asiel, stichting of opvang aangeboden worden voor een fijn, nieuw thuis. Ze kunnen hun huisje en baasjes kwijtgeraakt zijn door allerlei verschillende omstandigheden.

Denk hierbij aan baasjes die geldproblemen hebben, te weinig tijd of (ernstige) gezondheidsproblemen. Ook kan er probleemgedrag bij de hond zijn ontstaan.

Dit wordt vaak veroorzaakt door mismanagement rond de hond, fouten in de training of een traumatische ervaring die niet goed begeleid wordt. Soms ontstaat er rondom de hond een situatie die niet meer door de eigenaar opgelost kan worden.

In dit geval wordt in Nederland vaak eerst contact opgenomen met een asiel. Sommige honden komen vervolgens in aanmerking om hier officieel aan afgestaan te worden. De eigenaar betaalt hiervoor een éénmalige bijdrage van €70 tot €100, dit kan per asiel verschillen.

Vervolgens neemt het asiel de verdere verzorging en kosten van het dier op zich. Zij zullen na enkele weken het dier voor een nieuwe adoptie beschikbaar stellen, wanneer ze hem hier klaar voor achten.

Opvanggezin

Niet alle asielhonden bevinden zich in het asiel zelf. De meeste asielen of opvangcentra bieden namelijk (grotendeels) een kennelomgeving, waar de honden in gehouden worden. Onderzoek heeft aangetoond dat dit zeer stressvol en zelfs traumatisch kan zijn voor een hond.

Hierbij ontstaat een hoger risico op het ontstaan of verergeren van probleemgedrag.

Daarom worden vaak opvangadressen ingezet. Hier woont de hond (tijdelijk) bij mensen in huis, om vanuit hier geadopteerd te worden.

Dit zien we ook veel bij asielhonden vanuit het buitenland.

Asielhonden uit het buitenland

Want niet alleen in Nederland zijn honden die een nieuw thuis zoeken. De laatste jaren is de trend ontstaan om massaal buitenlandse (zwerf)honden naar Nederland te halen, om ze hier een nieuw thuis te geven.

Vaak heeft de verplaatsing naar Nederland te maken met cultuurverschillen rondom dieren in het land van herkomst. Ook de situatie waarin de hond is aangetroffen speelt vaak mee.

Soms kan men in het buitenland niet genoeg geïnteresseerden vinden die voldoen aan de eisen voor herplaatsing. Daarom worden de honden naar Nederland gebracht. Ons land spendeert relatief veel geld aan huisdieren, welke doorgaans één op één bij ons in huis wonen.

Aandachtspunten bij het adopteren van een asielhond

Twijfel je over een asielhond? Bel dan eens het plaatselijke asiel of opvang en ga eens vrijblijvend rondkijken.

Het lijkt misschien wat overweldigend, al die honden in kooien.

Maar vaak zitten er tussen alle tumult ook goede ervaringen. Bijvoorbeeld dat hondje dat jou gelijk een lik over je hand gaf. Of de verbondenheid die je voelde met die angstige loebas achterin zijn hok.

Het personeel kan je rondleiden en al je vragen beantwoorden, zodat je er thuis nog eens rustig over kan nadenken.

Bij stichtingen werkt dit soms anders. Vaak zie je een hond alleen maar via een profiel op Internet en hier en daar op een filmpje. Het is daarom wijs om voldoende, echte kennismakingstijd te krijgen. Bij voorkeur vindt dit plaats via een opvang(adres).

Stel, je raakt geïnteresseerd in een specifieke hond. Of je wilt gewoon meer informatie ontvangen. Waar moet je dan op letten?

Informatieverstrekking

Het is uitermate belangrijk dat je genoeg en de juiste informatie over de hond en zijn adoptie ontvangt van de mensen van het asiel of de stichting. Dit is niet alleen onmisbaar voor jou als eigenaar, maar ook voor de hond.

Een onsuccesvolle plaatsing door onvoorziene problemen kan voor jullie beiden traumatisch verlopen.

Let er daarom op dat je altijd mogelijkheid krijgt om je vragen te kunnen stellen. Ook dien je hier voldoende uitgebreid antwoord op te krijgen, en naar waarheid.

Beter dat mensen oprecht toegeven dat ze iets niet weten over de hond, dan dat ze het verhaal mooier maken dan het is. Dit kan de kans op een succesvolle plaatsing zeer verkleinen, wat voor zowel hond als geïnteresseerde zeer stressvol is.

Gezondheid

Wees hiernaast voldoende geïnformeerd over de gezondheid en medische achtergrond van de hond. Hierbij geldt ook weer het belang van volledigheid en eerlijkheid.

Stel hierover eventueel afspraken over op papier. Laat een geadopteerde hond ook altijd na de eerste week even controleren door een dierenarts.

Gedrag

Zo ook met eventueel (probleem)gedrag. De kans op een succesvolle plaatsing, zonder ongelukken, is veel groter wanneer je goed op de hoogte bent van eventuele bijzonderheden.

Denk hierbij aan de achtergrond van de hond, eventuele angsten, stoornissen en benodigde training of therapie.

Plaatsingsovereenkomst

Maak hiernaast goede afspraken met het asiel of de stichting over de adoptieprocedure.

Is er een oefentermijn? Meestal is dit 2 weken tot één maand.

En wat als het niet lukt?

Komen er mensen langs voor controle van de thuissituatie en het gestel van de hond? Zo ja, vindt dit onaangekondigd plaats of bellen ze eerst?

Wat zijn de adoptie kosten? Wanneer en hoe moeten deze worden voldaan?

Kosten van een asielhond adopteren

De kosten van de adoptie kunnen erg variëren. Dit heeft niet alleen met het soort opvang of stichting te maken. Ook verschilt het wat er binnen deze adoptieprijs valt.

Bij sommige organisaties zitten de kosten voor een neutralisatie (castratie of sterilisatie) en de juiste vaccinaties inbegrepen bij de adoptieprijs. Bij jonge honden komt hier vaak de prijs van het chippen bij.

Voor een oudere hond betaal je meestal rond de €100 adoptiekosten.

Een (jong)volwassen hond is duurder, doorgaans rond de €200.

Een pupje tussen de 4 tot 12 maanden oud kost vaak €300 tot €350. Zijn ze jonger dan 4 maanden, dan zit de prijs rond de €400.

Stichtingen zijn vaak goedkoper dan (officiële) asielen. Maar let wel op: een stichting is zeer gemakkelijk op te richten en geeft geen enkele garantie van deskundigheid en betrouwbaarheid.

Vrijwilligers hebben doorgaans een goed hart en verrichten hun werkzaamheden uit liefhebberij en liefdadigheid. Er is echter veel minder landelijke controle bij dit soort organisaties en men hoeft geen papiertje te hebben in de dierzorg.

Dit is bij officiële dierasielen wel het geval.